Jegyárak

Napijegyes horgászat feltételei
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 18.§ (1), (2) bekezdés alapján napi jegyet érvényes állami jegy vagy turista jegy  birtokában  lehet váltani. Szíki tónál a tóőr megérkezésétől lehet a napi jegyet megváltani. Horgászni az őrbódén feltüntetett időpont-tól-ig lehet.  A tóról való távozásnak legkésőbb az őrbódén feltüntetett időponttól számítva 15 perc elteltével meg kell történnie. Kérjük távozáskor a csomagjaikat a tóőrnek bemutatni. Foglalt kijelölt hely nincs a horgászat érkezési sorrendben történik. Etetés engedélyezett. A felnőtt horgász egy időben 2 botot használhat max. 2 horoggal szerelve. Ifjúsági horgász egy időben 1 botot használhat max. 2 horoggal szerelve. Csalihal gyûjtés céljából maximum 1m2-es emelő háló használata megengedett. A merítő szák használata kötelező, továbbá a horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal(ak) kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. Pányvára (kantárra) halat kötni tilos ,csak nagyméretű haltaróban vagy pontyzsákban lehet tárolni. Egy haltartóban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása értékesítése tilos! Cserén kell érteni azt amikor a kifogott elvihető méretű hal már szákba vagy szájbilincsre került, és azt a horgász a később kifogott nagyobb halra kívánná átcserélni. Átadáson ajándékozáson a Szíki tó területén belüli horgászat közben történő ingyenes hal átadás értendő. A felnőtt napijegyes horgász naponta kifoghat 3 kg vegyes összetételü halat. Az ifjúsági napijegyes horgász naponta kifoghat 2kg vegyes összetételü halat. Sporthorgász horgászjegyet váltó horgász 2 bottal horgászhat de halat nem tarthat meg. A 3 kg-nál nagyobb pontyot és amurt vágó tokot , dévér keszeget és compót  nem lehet elvinni, a többi hal fajnál súlybeli korlátozás nincs. A méret korlátozással védett halak esetében a halászati-horgászati törvényben és rendeleteiben előírt korlátozások vannak érvényben. A kifogott halat a tóőrnek be kell mutatni regisztrálás végett. Tilalom van érvényben egész évben a compóra keszegfélékre és a vágótokra. Halradar, távirányítású etetőhajó használata tilos!A horgász a horgász helyén bevetett készséget nem hagyhatja el, időszakos távozáskor köteles azokat kivenni. A tó természetvédelmi területen fekszik ezért a szemetelőkkel szemben fokozottan járunk el. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton található zsákokban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigaretta csikk és a napraforgó héj vízre vagy parton való eldobálása is. Mások zavarása a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Erős alkoholos befolyásoltság esetén már a napijegy kiadása is megtagadható, illetve a horgászat folytatása megtiltható, és az illetőt a terület elhagyására lehet kötelezni.  Tüzet gyújtani a gáton sehol sem lehet, a tó előtti részen is csak engedéllyel. Kutyát, macskát és más házi állatot tó gátjára felvinni tilos. Parkolni a tó előtti parkolóban lehetséges, a tó gátját csak gyalogosan lehet megközelíteni. Természetvédelmi korlátozás miatt a tó egyes részein a horgászat szünetelhet.


Napi jegy | Napi díj
Felnőtt halas napijegy | 7000 Ft
Ifjúsági | 3000 Ft

Gyermek jegy | 2000 Ft

Sporthorgász  jegy | 3800 Ft

Napijegy váltás helye: Szíki tó melletti őrbódéban