Jegyárak

Napijegyes horgászat feltételei
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 18.§ (1), (2) bekezdés alapján napi jegyet érvényes állami jegy vagy turista jegy  birtokában  lehet váltani. Szíki tónál a tóőr megérkezésétől lehet a napi jegyet megváltani. Horgászni az őrbódén feltüntetett időpont-tól-ig lehet.  A tóról való távozásnak legkésőbb az őrbódén feltüntetett időponttól számítva 15 perc elteltével meg kell történnie. Kérjük távozáskor a csomagjaikat a tóőrnek bemutatni. Foglalt kijelölt hely nincs a horgászat érkezési sorrendben történik. Etetés engedélyezett. A felnőtt horgász egy időben 2 botot használhat max. 2 horoggal szerelve. Ifjúsági horgász egy időben 1 botot használhat max. 2 horoggal szerelve. Csalihal gyûjtés céljából maximum 1m2-es emelő háló használata megengedett. A merítő szák használata kötelező, továbbá a horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a megtartani kívánt hal(ak) kíméletes tárolásáról és élve tartásáról. Pányvára (kantárra) halat kötni tilos ,csak nagyméretű haltaróban vagy pontyzsákban lehet tárolni. Egy haltartóban egyidejűleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Merítőszák minimum 1cm szem bőségű lehet és 60cm mélynek kell lennie . A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása értékesítése tilos! Cserén kell érteni azt amikor a kifogott elvihető méretű hal már szákba vagy szájbilincsre került, és azt a horgász a később kifogott nagyobb halra kívánná átcserélni. Átadáson ajándékozáson a Szíki tó területén belüli horgászat közben történő ingyenes hal átadás értendő. A felnőtt napijegyes horgász naponta kifoghat 3 kg vegyes összetételű halat. Az ifjúsági napijegyes horgász naponta kifoghat 2kg vegyes összetételű halat. Sporthorgász horgászjegyet váltó horgász 2 bottal horgászhat de halat nem tarthat meg. A 3 kg-nál nagyobb pontyot és amurt vágó tokot , dévér keszeget és compót  nem lehet elvinni, a többi hal fajnál súly béli korlátozás nincs. A méret korlátozással védett halak esetében a halászati-horgászati törvényben és rendeleteiben előírt korlátozások vannak érvényben. A kifogott halat a tóőrnek be kell mutatni regisztrálás végett. Tilalom van érvényben egész évben a compóra keszegfélékre és a vágótokra. Halradar, távirányítású etetőhajó használata tilos !A horgász a horgász helyén bevetett készséget nem hagyhatja el, időszakos távozáskor köteles azokat kivenni. A tó természetvédelmi területen fekszik ezért a szemetelőkkel szemben fokozottan járunk el. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton található zsákokban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigaretta csikk és a napraforgó héj vízre vagy parton való eldobálása is. Mások zavarása a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Erős alkoholos befolyásoltság esetén már a napijegy kiadása is megtagadható, illetve a horgászat folytatása megtiltható, és az illetőt a terület elhagyására lehet kötelezni.  Tüzet gyújtani a gáton sehol sem lehet, a tó előtti részen is csak engedéllyel. Kutyát, macskát és más házi állatot tó gátjára felvinni tilos. Parkolni a tó előtti parkolóban lehetséges, a tó gátját csak gyalogosan lehet megközelíteni. Természetvédelmi korlátozás miatt a tó egyes részein a horgászat szünetelhet.


Napi jegy | Napi díj
Felnőtt halas napijegy | 7500 Ft
Ifjúsági | 3000 Ft

Gyermek jegy | 2000 Ft

Sporthorgász  jegy | 4000 Ft

Napijegy váltás helye: Szíki tó melletti őrbódéban